Kolay İK | Türk Telekom Ventures

Kolay İK
Girişim Websitesi
https://www.kolayik.com/
Faaliyet Alanı
B2B İş Çözümleri
TT Pilot Dönemi
2015 3. Dönem
Kolay İK, küçük ve orta ölçekli şirketler için geliştirilen bulut tabanlı personel yönetimi çözümüdür. Kolay İK, şirketlerin çalışanlarına ait özlük bilgisi yönetimi, izin yönetimi, eğitim yönetimi, performans yönetimi, fazla mesai yönetimi, zimmet ve harcama takibi gibi süreçlerini takip ederek yönetebilmelerini sağlar.