İş Birliği Başvuru Formu | Türk Telekom Ventures

Türk Telekom İş Birliği
Sektörler (Birden fazla seçim yapabilirsiniz.)

Girişime İlişkin Dökümanlar

PDF,PPT,Word,Excel,Png,jpeg

Doküman eklenmesi zorunludur.
Yüklenecek dosya sayısı 5 adedi geçmemeli ve toplamda en fazla 10 MB olmalıdır.

Yükle