PİLOT Sıkça Sorulan Sorular | Türk Telekom Ventures

PİLOT Sıkça Sorulan Sorular
01
TT Ventures PİLOT'un diğer hızlandırma programlarından farkı nedir? Yukarı Ok İkon

TT Ventures PİLOT, Türkiye’de bir özel şirket bünyesinde yürütülen ilk hızlandırma programıdır. Girişimler Türk Telekom’un bilgi birikiminden faydalanır, iş bağlantılarına erişim sağlar ve Türk Telekom’la iş birliği yapma fırsatı yakalar. Ayrıca ekipler TT Ventures tarafından yatırım alma ayrıcalığına sahip olur.

02
TT Ventures PİLOT'a katılım ücreti var mı? Yukarı Ok İkon

Hayır, TT Ventures PİLOT’a katılmak için herhangi bir ücret ödemezsiniz.

03
Başvurular hangi tarihler arasında alınıyor? Yukarı Ok İkon

Program takvimine www.ttventures.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

04
Birden fazla proje ile başvurabilir miyim? Yukarı Ok İkon

Evet, birden fazla proje ile başvurabilirsiniz.

05
Başvurmak istediğim proje ile geçmişte başka bir programa katıldım veya halen başka bir programa devam ediyorum. Bu proje ile TT Ventures PİLOT'a başvurabilir miyim? Yukarı Ok İkon

Evet, detaylarını başvuru formunda belirtmek kaydıyla başvurabilirsiniz.

06
TT Ventures PİLOT’a daha önce bir proje ile başvurdum ve kabul edilmedi. Bu proje ile TT Ventures PİLOT’a tekrar başvurabilir miyim? Yukarı Ok İkon

Evet, tekrar başvurabilirsiniz.

07
TT Ventures PİLOT'a başvurmak istiyorum; ama bir ekibim yok. Ekibim olmadan başvuru yapabilir miyim? Yukarı Ok İkon

Başarılı bir girişim için ekip üyeleri arasındaki görev dağılımı ve takım ruhu önemlidir. Ekibin yetkinliği seçim aşamasında en önemli kriterlerden biridir. Bu doğrultuda başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.

08
Başvuru aşamasında ve program süresince gizlilik anlaşması imzalanacak mı? Yukarı Ok İkon

Değerlendirmeler ve görüşmeler gizlilik çerçevesinde yapılır; herhangi bir gizlilik anlaşması imzalanmaz.

09
Değerlendirme kriterleri nedir? Yukarı Ok İkon

Değerlendirme kriterleri; fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, ekibin yetkinliği, faaliyet gösterilen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı, ana fonksiyonlara sahip ürünün (MVP) başarısı ve Türk Telekom ile iş birliği potansiyelidir.

10
Değerlendirme kimler tarafından yapılıyor? Yukarı Ok İkon

Tanışma Toplantısı kapsamında yapılacak değerlendirmeler Türk Telekom’un ilgili birimlerinden yöneticiler ile, Seçim Günü kapsamında yapılacak değerlendirmeler ise ekosistem mentorlarımız tarafından yapılır.

11
Programa İstanbul dışından katılan ekiplere konaklama imkanı sağlanıyor mu? Yukarı Ok İkon

Evet, İstanbul dışından katılan ekiplere program süresince konaklama imkanı sağlanabilmektedir.

12
Program süresince tam zamanlı olarak ofiste bulunmak zorunda mıyım? Yukarı Ok İkon

Hayır, ancak program boyunca düzenlenecek eğitim, çalıştay ve diğer etkinliklere katılım zorunluluğu bulunmaktadır.

13
Kabul edildikten sonra ekipten bazı üyeler ayrılırsa ne olur? Yukarı Ok İkon

Seçim kriterlerinin en önemlilerinden biri ekibin yetkinliğidir. Ekipten bir üyenin ayrılması halinde bu durum TT Ventures PİLOT ekibi tarafından değerlendirilir ve girişimin programa devam edip etmeyeceğine karar verilir.

14
TT Ventures PİLOT programından ekip olarak ayrılabilir miyiz? Yukarı Ok İkon

Evet, program başında imzalanan sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde programdan ayrılabilirsiniz.