Syntonym 2020 | Türk Telekom Ventures

Syntonym 2020
Girişim Websitesi
https://syntonym.com/
Faaliyet Alanı
Yapay Zeka
TT Pilot Dönemi
2020 8. Dönem
TT Ventures Yatırım Yılı
2020
Syntonym, görsel veri işleyen ve depolayan kurumların ellerindeki verileri GDPR ve KVKK uyumlu bir şekilde anonimize ederek bireylerin mahremiyetini korurken, verilerin açık rızaya gerek duyulmadan da işlenebilmesini, paylaşılabilmesini ve yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılabilmesini sağlar. Syntonym, resim ve videolardaki biometrik veri olan mevcut yüzleri, hiç var olmamış sentetik yüzler ile geri döndürülemez bir şekilde değiştirerek, geleneksel yöntemlerin aksine yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri gibi analitik metrikleri korur. Bozulmadan yapılan bu anonimleştirme, yapay zeka algoritmalarının doğruluklarını ve güvenilirliklerini arttırdığı gibi, ileri veri analizlerini de mümkün kılar.