Uzman Vergi | Türk Telekom Ventures

Uzman Vergi
Girişim Websitesi
http://www.uzmanvergi.com/
Faaliyet Alanı
Finans ve Sigorta Teknolojileri
TT Pilot Dönemi
2014 2. Dönem
Uzman Vergi, vergi mükelleflerinin muhasebe işlemlerini ve vergi beyanlarını yapabilecekleri bulut tabanlı muhasebe ve vergi beyanı çözümüdür. Kanunen kendi beyanını verebilen mükellefler, Uzman Vergi ile hiçbir vergi mevzuatı bilgisi olmadan günlük gelir-gider, aylık çalışan ve envanter kayıtlarını girerek muhasebe ve vergi beyanı, SGK ve bordro işlemlerini kendileri yapabilir; yasal kazanç defterlerini çevrimiçi tutabilirler.